Nemokami-skelbimai.net  taisyklės:

  • Portale galima skelbti bet kokio turinio informaciją, nepažeidžiančią LR įstatymų.
  • Tas pats skelbimas negali būti kartojamas po kelis kartus per tą pačią savaitę.
  • Draudžiama skelbti skelbimą netinkamoje temose; vartoti netinkamus žodžius ar keismažodžius.
  • Nemokami-skelbimai.net turi teisę trinti bet kurį skelbimą be įspėjimo.
  • Nemokami-skelbimai.net neprisiima atsakomybės už skelbimų turinį.
  • Nemokami-skelbimai.net administracija neatsako už portalo veikimo sutrikimus.
  • Nemokami-skelbimai.net administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su naudotojais.
  • Nepatenkinti naudotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Nemokami-skelbimai.net paslaugomis.
  • Nemokami-skelbimai.net administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles.
  •